غيرانتفاعي عمران و نگهداري شهرك صنعتي غير دولتي صفادشت

استعلام و پیگیری پرداخت


روش اول: استعلام از طریق شماره پیگیری
کد امنیتی
روش دوم: استعلام از طریق شناسه واریز
کد امنیتی
نکات