غيرانتفاعي عمران و نگهداري شهرك صنعتي غير دولتي صفادشت

شکایات


به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات چنانچه در خصوص قبض صادره برای شما اشتباهی صورت پذیرفته و یا نسبت به مبلغ قبض صادره اعتراضی دارید می توانید با مراجعه حضوری به دفتر شهرک و یا تماس باشماره 02165435451 نسبت به مطرح نمودن اعتراض و شکایت خود و همچنین پیگیری موضوع اقدام نمایید