غيرانتفاعي عمران و نگهداري شهرك صنعتي غير دولتي صفادشت

سوالات متداول


آیا پس از پرداخت قبض به صورت اینترنتی نیاز به مراجع حضوری به شهرک می باشد؟

خیر. پس از پرداخت قبض به صورت اینترنتی مبلغ پرداختی با توجه به شناسه واریز مربوطه در حساب مشترک ثبت می گردد.